Trøstefullt soundtrack for påsketiden

«Hymns of Compassion» – Meditasjoner for påske- og pasjonstiden på nytt album med Øyvind Kristiansen og Jonas Kilmork Vemøy


Jonas Kilmork Vemøy (trompet) til venstre og Øyvind Kristiansen (piano,keys).
Jonas Kilmork Vemøy (trompet) til venstre og Øyvind Kristiansen (piano,keys).

Påsketiden er for mange Kvikk Lunsj og Kakao, og for mange andre betyr det lovsang og prising. Jonas Kilmork Vemøy og Øyvind Kristiansen har laget sin egen vri på flere kjente salmer.


Duoen har skapt et album med improvisasjoner over kjente salmer som «O hode høyt forhånet», «Den stunda i Getsemane» og «Hill Deg, Frelser og Forsoner».

Hymns of Compassion
Hymns of Compassion

De fleste av sporene på platen er instrumentale, men tre høyprofilerte sangere deltar på hvert sitt spor: Beate S. Lech, Marthe Haaland Wang og Mahsa Vahdat. Sistnevnte som er fra Iran lar dikteren Rumi kommentere den kjente langfredagssalmen «Naglet til et kors på jorden» med et dikt hun selv har tonesatt – «A Sigh from a Loving Heart».


Musikken gir trøst og medfølelse, men også utfordringer. Hovedstemningen på albumet veksler mellom drama og ro, med kraftfulle dynamiske løft og dybde i lydbildet.


Samarbeidet mellom Kristiansen og Vemøy har vokst frem gjennom arbeidet med

«Jakobmessene» i Kulturkirken Jakob, der de ukentlig fremfører meditasjonsmusikk rundt messens faste ledd og kirkens tekstsyklus.


Skjærtorsdag, altså 1. April tar vi en prat med Jonas og Øyvind sammen med produsent Erik Hillestad. Programmet sendes klokken 12:00, 17:00 og 22:00


Du kan høre oss enten på toppen av nettsiden vår, eller du kan høre gjennom appen.

42 visninger